logo mail   mail  (651) 217-8116
A 501 (c)(3) nonprofit committed to ‘saving the law’
Description and Holding Information
1841 Compiled Laws, Hawn.
Ke Kumu Kanawai a me na kanawai o ko Hawaii pae aina; Ua kauia I ke kau ia Kamehameha III: iv+155+1p, Honolulu, 1841. (Contains the Constitution of
1840 and laws.)
Title:   Ke kumu kanawai, a me na kanawai o ko Hawaii pae aina : ua kauia i ke kau ia Kamehameha III.
OCLC Number:   244388290
Available Volumes
NameFiche CountOnlinePaper Backup
Volume 1YesNo