logo mail   mail  (651) 217-8116
A 501 (c)(3) nonprofit committed to ‘saving the law’
Description and Holding Information
1847, Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op Java en het hoog-geregtshof van Nederlandsch-Indie
Reglement op de strafvordering voor de raden van justice op Java en het hoog-geregtshof van Nederlandsch-Indie: mitsgaders voor de residenten op Java
en Madura, regtsprekende in zaken van overtreding, tegen Europeanen en daarmede gelijkjgestelde personen, Official Edition, viii+215p., Batavia,
Lands-Drukkerij, 1847. (Criminal laws for the Councils of Justice on Java and the High Court of the Dutch East Indies. Also includes rules for residents
of Java and Madura in cases involving violations against Europeans and similar persons.)
Title:   Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op Java en het Hoog-Gregtshof van Nederlandsch-Indië : mitsgaders voor de residenten op Java en Madura, regtsprekende in zaken van overtreding tegen Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen.
OCLC Number:   919317732
Available Volumes
NameFiche CountOnlinePaper Backup
Vol. 1YesNo